NEDEN TÜRKİYE

NEDEN TÜRKİYE?

 DÜNYAYA UZANAN KÖPRÜ

Türkiye’ye gelmek için hepinizin farklı gerekçeleri olabilir. Her bir kentinin kendine  has ruhu ve  coğrafi özellikleriyle Türkiye, dünyadaki bir çok insan için adeta bir çekim merkezi konumundadır. Mesela İstanbul’u ele alalım; hem Asya’da, hem de Avrupa’da topraklara sahip olması sebebiyle her iki kıtayı bir birine bağlayan bu şehir, binlerce yıl boyunca çok farklı medeniyetlerin merkezi konumunda olmuştur. Aslında Türkiye için sadece iki farklı kıtayı bir birine bağlayan bir ülke tanımlaması yapmak yeterli değildir. Zira Türkiye Doğu  ile Batının bir araya geldiği çok daha geniş bir kavramı ifade etmektedir. Türkiye, bu iki kültürü başarıyla harmanlamış ve binlerce yıl boyunca kültürel ve tarihi zenginliğe ve bu zenginliğin bıraktığı mirasa ev sahipliği yapmıştır. 

PEK ÇOK BURS OLANAĞI

Özellikle günümüzün küreselleşen dünyasında, yurt dışında eğitim almak bir çok öğrencinin rüyasını süslemektedir. UNESCO’nun verilerine göre, 2010 yılında 3.6 milyon öğrenci yurtdışında yüksek öğrenim görmek için kayıt olmuştur ve bu rakam her yıl artmaktadır. Rekabetin yoğun olduğu bu ortamda ,Türkiye’de sizi çok farklı burs olanakları beklemektedir. Bu burs olanaklarının bir çoğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanmaktadır. Daha fazla bilgi için http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/turkiye-burslari/burs-programlari  adresini ziyaret edebilirsiniz.

YAŞANILACAK İDEAL YER

Yurt dışında eğitim almak sadece yabancı bir ülkede okula devam etmek anlamına gelmemektedir. Bu yüzden, yurt dışında nerede eğitim almak istediğinize karar verirken ilk önce kendinize nerede yaşamak istiyorsunuz sorusu sormanız gerekmektedir. Gerek kozmopolit şehirleri, gerekse küçük yerleşim yerleriyle Türkiye uluslararası  öğrencilere çok çeşitli kültürel tecrübe edinme seçeneği sunmaktadır. Farklı kültürleri, farklı dinleri, farklı insanları ve hayat tarzlarını ve de farklı mutfakları bir araya getiren Türkiye, eşine az rastlanan coğrafi konumu ile adeta hem Doğudan Batıya, hem de Batıdan Doğuya açılan bir pencere konumundadır.

Yurt dışında eğitim almaya karar verirken dikkate almanız gereken diğer bir konu ise gideceğiniz ülkenin iklim koşulları olmalıdır. Bulunduğu coğrafi ve iklim koşulları sebebiyle Türkiye, içinde dört mevsimi barındıran güzellikleri yaşayabileceğiniz ender ülkelerden biridir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, güneşi doya doya yaşayacağınız, yazın yüzerken, kışın kayak yapabileceğiniz bir ülkedir.

ÖĞRENİM VE GEÇİM  GİDERLERİ

Yurt dışında eğitim almaya karar verirken dikkate almanız gereken diğer bir konu ise öğrenim ve geçim giderleridir. Uluslararası öğrencilerinin tercih ettiği diğer ülkelere kıyasla Türkiye’deki hem yıllık öğrenim harçları, hem de diğer giderler oldukça düşük seviyededir. Mercel’in 2013 yılı ücret araştırmasına göre, Türkiye’deki metrepol konumundaki şehirler dünyadaki en pahalı şehirler sıralamasında en alt sıralarda yer almaktadır.

HAYALİNİZDEKİ İŞE AÇILAN KAPI

Mezun olduktan sonra sorulması gereken en önemli soru belki de şudur: “Bundan sonrası ne olacak?” Türkiye‘deki üniversitelerden mezun olan uluslarası öğrenciler için bir çok seçenek bulunmaktadır. Bunların arasında şunları sayabiliriz; yüksek lisansa devam edebilme, yaygın olarak kabul gören bir diplomaya sahip olma ve gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışında iş bulma imkanı. Buna ek olarak, uluslararası öğrencilere öğrenim gördükleri kampüste yarı zamanlı iş olanağı sunulmaktadır.

Gelişen ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye, dünyanın başı çeken ekonomileri arasında yer almak konusunda gelişme kaydetmektedir. Türkiye’de iş yapan küresel markalar ve bu markalarla beraber çalışan Türk markaların sayısı giderek artmaktadır. Haziran 2013 itibari ile, Türkiye’de iş yapan uluslararası şirket sayısı 34,000’dir.Bu sayının %50’sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturmaktadır. Uluslararası yatırımcıların gözde ülkesi konumundaki Türkiye’de bu şirketlerde çalışma şansına da sahipsiniz. Ayrıca beraber aynı eğitimi aldığınız arkadaşların ve Türkiye’de tanıştığınız diğer arkadaşların, Türkiye’de ve hatta dünyada ne kadar önemli başarılara imza attıklarına şahit olacaksınız. Kurduğunuz bu ilişkileri yeni olanaklara kapı açmak için kullanabilirsiniz.

EĞİTİM KALİTESİ

Son bir kaç on yıldır Türk yükseköğretimi hem nitelik hem de nicelik bakımından gözle görülür bir gelişme kaydetmiştir. Türk üniversiteleri uluslararası öğrenciler için zengin bilim dalı seçenekleri sunmaktadır. Eğitim sistemindeki bu kalite uluslararası derecelendirme listelerine de yansımıştır. The Times Yüksek Öğretim BRIC & Gelişen Ekonomiler 2014 derecelendirmesine göre, ilk 100 üniversite arasına 7 Türk üniversitesi girmiştir ve bunların arasından 3 tanesi ilk 10 içerisindedir. Buna ek olarak İngiltere’deki Quacquarelli Symonds tarafından yapılan derecelendirmede 9 Türk üniversitesi dünyadaki en iyi 800 üniversite arasına girmiştir. Ayrıca ODTÜ Enformatik Enstitüsüne göre de en iyi 1000 üniversite arasında 19 Türk üniversitesi bulunmaktadır.

Türk üniversiteleri yüksek kalitede dersler sunmaktadır ve Avrupa eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası konumundadır. İngilizce eğitim programları sunan üniversite sayısı gittikçe artmaktadır ve bu programlar tıp, mühendislik, beşeri bilimler, işletme ve maliyeden oluşmaktadır. Türkiye 2001’den beri Bologna Sürecinin bir parçası konumundadır ve aynı zamanda bir çok farklı uluslararası platformun üyesidir. Bu, öğrenciler için iki farklı açıdan önemlidir. Birincisi, AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) sayesinde tüm öğrenciler diğer ülkelerde eğitimlerini sürdürebilirler. İkinci önemli nokta ise, diğer ülkeler tarafından kabul gören diploma alabilme olanağıdır.

UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Üniversite sanayi işbirliği hususunda, 2000 yılında başlamak üzere, üniversite kampüslerinde bir çok tekno-park ve teknoloji gelişim merkezleri kurulmuştur. 2001 yılında yürürlüğe giren Teknoloji Gelişim Merkezleri ile ilgili kanun bu enstitülerin yasal çerçevesini oluşturmuştur. 2014 yılına gelindiğinde halen 32 teknoloji gelişim merkezleri bulunmakta ve farklı üniversitelerde 11 tanesinin daha inşasına devam edilmektedir. Ön Lisans programları da Türk yüksek öğretim sistemine dahil edilmiştir. Bu iki yıllık programlar, mesleki odaklı olup, iki yıllık eğitim sonunda mezun olanlar, ilgili sektörde ara eleman olarak istihdam edilebilmektedir. Bu programların müfredatı, öğrenciye ilgili sektördeki firmalarda staj yapma olanağı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.