Lisansüstü Eğitim Süreci

YÜKSEK LİSANS

Tezli yüksek lisans programı en az 7 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması/sanat eseri raporundan oluşur. Danışman fazladan ders/dersler aldırabilir. Mezun olabilmek için 120 AKTS’yi tamamlamak gerekir.

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi 4  yarıyıldır.

DOKTORA/SANATTA YETERLİK

Doktora/sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için en az 7 ders, 2 seminer dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması/sanat eseri raporundan oluşur. Danışman fazladan ders/dersler aldırabilir. Mezun olabilmek için 240 AKTSyi tamamlamak gerekir.

Doktora/sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 6  yarıyıldır.