Kesin Kayıt


(1)Kesin Kayıtlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi web sayfasında ve master.yyu.edu.tr ilan edilen tarihlerde Enstitü Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılır.
(1) Lisansüstü eğitim almaya hak kazanan adayların, senato tarafından belirlenen belgeleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde ibraz ederek kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru ve kayıt için gerekli belgelerin aslı veya onaylı suretleri kabul edilir. Eksik veya yetersiz belgelerle kayıt olmak mümkün değildir. Kayıt sırasında öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen adres bildirim adresidir.
(2) Kayıt için sahte veya değiştirilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahte belge tespit edilen adayların kayıt işlemleri iptal edilecek ve gerekli yasal işlem yapılacaktır.
3) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrencinin yarıyıl derslerine kayıt yaptırması gerekir.
(4) Kesin kayıt, ilan edilen kayıt tarihleri arasında, adayın enstitüye şahsen başvurması ya da noter aracılığıyla tayin ettiği vekil tarafından istenilen belgeleri teslim etmesiyle, ilgili enstitü öğrenci işleri tarafından yapılır. Aday ilan edilen süre içinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde lisansüstü programına kayıt hakkını kaybeder.
(5) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:
a) Başvuru formu
b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği. Konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesi,
c) Not durum belgesinin resmi onaylı örneği. Konsolosluk veya noter onaylı Türkçe tercümesi,
d) Yüksek Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin ve transkriptinin resmi onaylı bir kopyası. Konsolosluk veya noter onaylı Türkçe çeviri (doktora adayları için)
e) Başvuru Formu ve Başvuru Formunda beyan ettiği belgelerin resmi onaylı örneği,
f) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
g) Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği,
h) Öğrenim amaçlı ikamet beyanı
i) 4 adet biyometrik vesikalık fotoğraf: Fotoğraflar, son 6 ay içerisinde çekilmiş ve biyometrik özellikte olmalıdır,
j) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu,
k) Öğretim gördükleri kurumun tanınırlığına dair belge*
l) Devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet kuruluşlarından veya ülkelerin elçiliklerinden alınacak olan resmi yazı (Bu öğenciler için j maddesine gerek yoktur),
m) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıt işlemleri sırasında istenen belgelerin noter onaylı Türkçe çevirilerini yapmak zorundadırlar. İstenilen belgelerin herhangi birinin Türkçe çevirisinin eksik olması durumunda ilgili öğrencinin kayıt işlemi yapılmayacaktır.
* Öğrencilerin mezun oldukları kurumun tanınmasına ilişkin belgeyi (Denklik ve Diploma Denklik Belgeleri) kesin kayıt tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) iş günü içinde üniversitemize teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içinde belgeyi ibraz edemeyenlerin bu süre sonunda üniversite ile ilişikleri kesilecektir.